Par Mums

Biedrība „ AERO CLASS”.
Darbības tēma: Avio modeļu pulciņš skolas vecuma bērniem.
Darbības mērķis: Bērnu tehnisko un rādošo spēju attīstīšana avio modeļu izgatavošanas gaitā.

Darba vispārējs plāns:

 1. Lidojošu un statisko avio modeļu izgatavošana. Prioritārs virziens - mēroga reālas lidmašīnas modeļu kopijas, kas kādreiz tika konstruētas Latvijā.
 2. Piedalīšana ar izgatavotiem avio modeļiem konkursos, izstādēs, sacensībās.

Programmas uzdevumi:

 1. lidaparātu konstrukcijas un izturības, aerodinamikas zināšanu pamatu apgūšana;
 2. patstāvīgas avio modeļu konstruēšanas prasmes saņemšana;
 3. rokas darba prasmes saņemšana, izmantojot vienkāršotus darba rīkus.
 4. radošās domāšanas un motivācijas radošam darbam attīstīšana;
 5. iepazīšana ar pasaules aviācijas vēsturi un aviācijas vēsturi Latvijā;
 6. intereses tehnikā un tehniskās darbības veidiem veidošana;
 7. uzstājīguma un izvirzīto uzdevumu sasniegšanas grūtību pārvarēšanas audzināšana.

Jaunumi

https://www.facebook.com/531732774002272/posts/981106135731598/?sfnsn=mo

Skatīt vairāk jaunāko ziņu iekš Facebook lapas
 

10.05.2021 - Bīšķiņ no vēstures


В 1934 году латвийские авиаконструктры N.Pulins и K.Irbitis продолжили развитие серии самолётов схемы подкосный моноплан -парасоль.Было начато строительство самолета I-7 "Zilais Putns"(Синяя птица). В основе была конструкция самолета I-6 "Gambija",построенный для перелёта Латвия-Гамбия. I-7 имел двигатель Cirrus Mk III мощностью 90 лс.Для удобства наземной транспортировки самолёт имел складывающиеся назад консоли крыла .N.Pulins применил оригинальный привод управления закрылками и впервые в Латвии конструкторы использовали металлический воздушный винт фиксированного шага.

Творческий коллектив "Aero classa" решил продолжить серию масштабных RC моделей-копий постройкой модели самолёта I-7"Zilais Putns"в масштабе 1:10. Предыдущими моделями из этой серии были VEF Irbitis I-12 , VEF Irbitis I-16,а также "Энтузиаст",которые успешно летали и теперь украшают экспозицию нашего авиамодельного кружка.

Dalies ar šo ziņu

25.10.2020 - Aviācijas un izglītības pasākums skolēniem


https://www.facebook.com/531732774002272/posts/981106135731598/?sfnsn=mo

Dalies ar šo ziņu

14.08.2020 - Jubilēja aviācijas svētki


в Сб 15/08/2020 на аэродроме Спилве проводится юбилейный праздник авиации (празднуется с 1920 г.) в рамках праздника города (Rīgas Svētki). Наш авиакружок Aero Class принимает участие, устраиваем мастер-класс для посетителей - детей и родителей. Начало мероприятия 12:00. До встречи на празднике !

Facebook

Dalies ar šo ziņu

02.06.2020 - Vasara ar labumu!


Приглашаем подростков и их родителей в дни летних каникул с 09/06/2020 на «Тематические недели» - полезно провести время и приобрести новые навыки и знания.

 

В программе:

- конструирование метательных авиамоделей-копий;

- соревнования с получением памятных призов.

 

Материалы: пенопласт, бумага, депрон, деревянные рейки.

Инструменты: ножницы, канцелярские принадлежности.

Материалы и инструменты предоставляются нами.

 

Работа под руководством опытных преподавателей.

 

График занятий:

 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт

1-я группа 11:00 – 13:00

2-я группа 13:30 – 15:30

 

Оплата:

  •  

единичное занятие (2 часа) 7,50 евро

  •  

неделя (5 дней по 2 часа) 35,00 евро

 

Скидки для 2-х детей (братьев, сестер) и родителей, желающий заниматься вместе с детьми.

 

Ждем всех желающих по адресу Rīga, Lauvas iela 8 (auditorija 214, Aeronautikas institūts).

 

Телефоны для справок 29832027, 29628723.

Dalies ar šo ziņu

15.03.2020 - Ārkārtējās situācija


2020. gada 12. martā​Rīkojums Nr.
Rīgā​(prot. Nr. . §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Noteikt visas ministrijas par līdzatbildīgajām institūcijām.

4. Ārkārtas situācijas laikā:
4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;
4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;
4.4. pārtraukt visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);
4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;
4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;
4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;
4.8. nodrošināt, lai darbos, kas, saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība") netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;
4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījumu vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;
4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības, atbilstoši Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;
4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;
4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:
4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;
4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;
4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktu ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u.c.)
4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;
4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:
4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;
4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;
4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku, stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu.
4.13. Atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildus finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

5. Pasākumus finansē no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam". Kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

6. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir Finanšu ministrija sadarbībā ar nozares ministrijām.

7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.Ministru prezidents​A. K. Kariņš


Veselības ministre​I. Viņķelei

 

Pārsūtījam ārkārtējās situācijas izsludināšanu, lūdzam ievērot prasības.

Dalies ar šo ziņu
Parādīt visus jaunumus

Lidojumu saraksts

 
Rumbula - 25.01.2020 - Rumbula Air Base Riga Dalies ar šo ziņu
Rumbula - 14.09.2019 - В эту субботу, в 10:00 планируем полёты на Румбуле, после полетов пикник (19-й корп.) по случаю начала учебного года Dalies ar šo ziņu
Rumbula - 01.06.2019 - 17:00 - 20:00 Dalies ar šo ziņu

Programma

Avio modeļu pulciņa programma:

Pirmā apmācības gada grupa ir paredzēta 2.-4. klašu skolniekiem, kurām nav praktisko darbu speciālas zināšanu un prasmju. Nodarbības tiek veiktas 2 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām dienā. Kopā 128 akadēmisko stundu mācību gadā. Programmā ietilpst pilnīga patstāvīga mesta planiera, kas ir Latvijā konstruētā lidaparāta mēroga modeļa - pus kopijas, izgatavošana. Modeļu izgatavošanas gaitā bērni apgūst darba ar vienkāršotiem rasējumiem paņēmienus, apgūst veikt detaļu izkārtojumu un izgriešanu; centrēšanas bumbas savākšanu un uzstādīšanu, konstruktīvi dekoratīvā slāņa izgriešanu un tā pielīmēšanu; modeļu daļu fiksēšanu, tās regulēšanu, kas atļauj tai stabili atrasties gaisā.
Konstatēt un novērst modeļu avārijas cēloņus. Veikt modeļu nepieciešamo remontu. Izmantot darbā instrumentus: lineāli, zīmuli, šķēri, nazi, smirģeli, termolīmēšanas iekārtu.

 

Otrā apmācības gada grupa ir paredzēta 5.-6. klašu skolniekiem, kas izgājuši caur sākumapmācību. Tai ir noteikta ievirze, kas prasa no tiem zināmu zināšanu, prasmju un iemaņu. Nodarbības tiek veiktas 3 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām. Kopā 192 akadēmisko stundu mācību gadā. Programmā ietilpst motora mēroga modelēs – kontūra tipa lidaparāta pus kopijas izgatavošana, kas vadīta ar kordu vai ar RC, apgūšana pēc pedagoga vadības. Motora mēroga modelēs lidaparāta ar tilpuma fizelāžas kopijas izgatavošana, kas vadīta ar kordu vai ar RC, apgūšana pēc pedagoga vadības.

 

Trešā apmācības gada grupa ir paredzēta 7.-8. klašu skolniekiem. Tajā skolnieki paplašina un nostiprina zināšanas aviācijas un avio modeļu tehnikā, pastiprināti studē aerodinamikas pamatus, patstāvīga modeļu konstrukcijas aprēķināšanu. Nodarbības pulciņā iepazīstina ar aviācijas specialitātēm, palīdz profesiju izvēlē, sagatavo turpmākam patstāvīgam darbam. Nodarbības tiek veiktas 4 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām. Kopā 256 akadēmisko stundu mācību gadā. Programmā ietilpst motora mēroga modelēs – kontūra tipa lidaparāta pus kopijas, kas vadīta ar kordu vai ar RC, patstāvīgās izgatavošanas apgūšana. Motora mēroga modelēs lidaparāta ar tilpuma fizelāžas kopijas izgatavošana, korda vai RC, pēc pedagoga vadības.

 

Ceturtā un piektā apmācības gada grupā tiek maksimāli attīstīti mācekļu radošas spējas. Apmācība notiek pēc individuāliem plāniem.

 

Apmācības rezultātu kontrole.

Tekošais: saruna jautājumu-atbilžu veidā, izgatavotu modeļu analīze.

Noslēguma kontrole: mini-sacensību, konkursu un izstāžu veikšana.

Lidmašīnas un modeļi

Rīgā un Latvijā konstruētas lidmašīnas – blok-shēma

Laika posms līdz 1914. gadam

"Kudaševs-4"
Lidmašīna
Modelis

1914. – 1940. gadi

"I-12"
Lidmašīna
Modelis
 
Lidojošā
Statiskais
 
Mērogs 1:10
Mērogs 1:15
"I-14"
Lidmašīna
Modelis
"I-16"
Lidmašīna
Modelis

1940. – 1991. gadi

"Entuziasts"
Lidmašīna
Modelis
"Пионер"
Lidmašīna
Modelis
"РКИИГА-74"
Lidmašīna
Modelis
"Энтузиаст-2"
Lidmašīna
Modelis

Pēc 1991. gada

"Taurenis"
Lidmašīna
Modelis
"SMALL"
Lidmašīna
Modelis

Lidmašīnas "Kudaševs-4" mēroga modeļis (РБВЗ-1)

 

Ultravieglie LA

 

26.08.2019 - Vienvietīga helikoptera konstruēšana


Продолжаются работы по конструированию одноместного вертолета Г.Мауриньша.

В середине прошлого года была приобретена силовая установка (SR SKY 1.1, производство Италия).

В настоящий момент приобретаются материалы для производства элементов планера.

 

Эскиз вертолета

Dalies ar šo ziņu
Parādīt visus jaunumus

Prezentacijas

Par pūlciņu

Audio

Mums atbalstījuši

Тренировки по Рукопашному Бою и Самообороне Рига, Латвия! Рукопашный бой, самооборона, выживание, единоборства, самозащита, реальная драка! Ваша безопасность – в Ваших руках! Школа рукопашного боя, самообороны, безопасности.

Kontakti

Nosaukums:

"Aero class"

Juridiskā forma:

Biedrība

Reģistrācijas numurs, datums:

40008278105, 02.07.2018

Mācību klases adrese:

Rīga, Lauvas iela 8, V-214, LV-1003 (56.941275, 24.155795)

Juridiska adrese:

Rīga, Lomonosova iela 3 - 1, LV-1019

Rekvizīti:

A/S Swedbank

Konts: LV10HABA0551045334824

Kontakti:

29 628723 - Andrejs Barovs

29 297645 - Gatis Mauriņš

E-pasts:

aeroclass@aeroclass.lv

 

Vienvietīga helikoptera konstruēšana - Продолжаются работы по конструированию одноместного вертолета Г.Мауриньша. В середине прошлого года