О Нас

Общество „ AERO CLASS”.

Тема деятельности: Авиамодельный кружок для детей школьного возраста.

Цель деятельности: развитие технических и творческих способностей детей в процессе постройки авиамоделей.

Общий план работы:

 1. Изготовление летающих и статических авиационных моделей. Приоритетное направление - масштабные модели самолётов сконструированных в Латвии.
 2. Участие с ними в конкурсах, выставках, соревнованиях.

Задачи программы:

 1. получение детьми основ знаний по конструкции и прочности самолетов, аэродинамике.
 2. получение навыков самостоятельного конструирования авиамоделей.
 3. получение навыков работы руками с использованием простейших инструментов.
 4. развитие творческого мышления и развитие мотиваций к творческому труду.
 5. знакомство с историей мировой авиации и истории авиации в Латвии.
 6. формирование интереса к технике и техническим видам деятельности.
 7. воспитание настойчивости в преодолении трудностей и достижении поставленных задач.

Новости

Смотреть последние новости на страничке Facebook
 

02.06.2020 - Лето с пользой!


Приглашаем подростков и их родителей в дни летних каникул с 09/06/2020 на «Тематические недели» - полезно провести время и приобрести новые навыки и знания.

 

В программе:

- конструирование метательных авиамоделей-копий;

- соревнования с получением памятных призов.

 

Материалы: пенопласт, бумага, депрон, деревянные рейки.

Инструменты: ножницы, канцелярские принадлежности.

Материалы и инструменты предоставляются нами.

 

Работа под руководством опытных преподавателей.

 

График занятий:

 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт

1-я группа 11:00 – 13:00

2-я группа 13:30 – 15:30

 

Оплата:

  •  

единичное занятие (2 часа) 7,50 евро

  •  

неделя (5 дней по 2 часа) 35,00 евро

 

Скидки для 2-х детей (братьев, сестер) и родителей, желающий заниматься вместе с детьми.

 

Ждем всех желающих по адресу Rīga, Lauvas iela 8 (auditorija 214, Aeronautikas institūts).

 

Телефоны для справок 29832027, 29628723.

Поделись этой новостью

15.03.2020 - Чрезвычайная ситуация


2020. gada 12. martā​Rīkojums Nr.
Rīgā​(prot. Nr. . §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Noteikt visas ministrijas par līdzatbildīgajām institūcijām.

4. Ārkārtas situācijas laikā:
4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;
4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;
4.4. pārtraukt visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);
4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;
4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;
4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;
4.8. nodrošināt, lai darbos, kas, saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība") netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;
4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījumu vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;
4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības, atbilstoši Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;
4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;
4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:
4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;
4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;
4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktu ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u.c.)
4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;
4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:
4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;
4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;
4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku, stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu.
4.13. Atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildus finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

5. Pasākumus finansē no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam". Kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

6. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir Finanšu ministrija sadarbībā ar nozares ministrijām.

7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.Ministru prezidents​A. K. Kariņš


Veselības ministre​I. Viņķelei

 

Pārsūtījam ārkārtējās situācijas izsludināšanu, lūdzam ievērot prasības.

Поделись этой новостью

02.03.2020 - Новость


Востановили старую 35-летнию бойцовку! И уже семули опробовать ее в действие! Результаты просто супер!

Поделись этой новостью

25.02.2020 - Авиамодельный кружок Aeroclass


Авиамодельный кружок Aeroclass организовал вытсавку и провел презентацию школьникам в Пурвциемской средней школе. В интересной и заманчивой форме рассказали о нашей деятельности, о работах кружковцев. Ребята активно задавали вопросы и проявляли желания заниматься авиамоделированием.

Поделись этой новостью

30.08.2019 - Молодёжь


Молодежь! 
AEROCLASS снова воздухе! Сегодня по-настоящему полеты были жаркими. Былись винты, разрушались воздухе машины, но нам, суровым пилотам, это ни по чем. Мы движемся дальше, учитывая свои ошибки. 
Ребята, работа в авиакружке это лучшая тренировка уверенности и характера.
На фото представлены: кордовая модель И-17, VP-1, Patinukas, Энтузисат.

Поделись этой новостью
Показать все новости

Расписание полётов

 
Rumbula - 25.01.2020 - Rumbula Air Base Riga Поделись этой новостью
Rumbula - 14.09.2019 - В эту субботу, в 10:00 планируем полёты на Румбуле, после полетов пикник (19-й корп.) по случаю начала учебного года Поделись этой новостью
Rumbula - 01.06.2019 - 17:00 - 20:00 Поделись этой новостью

Программа

Программа для авиамодельного кружка:

Группа первого года обучения для школьников 2-4 класса, не имеющих специальных знаний и навыков практической работы. Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа в день. Всего 128 академических часов в учебном году. В программу входит освоение полностью самостоятельной постройки метательного планера являющегося масштабной моделью - полукопией самолёта сконструированного в Латвии. В процессе изготовления модели, дети осваивают приёмы работы с простейшими чертежами, учатся производить разметку и вырезку деталей. Подбор и установку центровочного грузика, вырезку пенопластовой основы, вырезку конструктивно-декоративного слоя и его приклейку. Фиксацию частей модели. Её регулировку, позволяющую модели устойчиво находиться в воздухе. Находить и устранять причины аварий модели. Производить необходимый ремонт модели. Применять в работе инструменты: линейку, карандаш, ножницы, нож, наждак, термоклеевое устройство.

 

Группа второго года обучения для учеников 5-6 классов, прошедших начальное обучение, имеет определенную направленность, что требует от них некоторых специальных знаний, умений и навыков. Занятия проводятся три раза в неделю по два академических часа. Всего 192 академических часа в учебном году. В программу входит освоение постройки под руководством педагога моторной масштабной модели–полукопии самолёта контурного типа, управляемой посредством корд.

 

Группа третьего года обучения для учащихся 7-8 классов. В ней школьники расширяют и закрепляют знания по авиационной и авиамодельной технике, углублённо изучают основы аэродинамики, самостоятельного расчёта конструкции модели. Занятия в кружке знакомят с авиационными специальностями, помогают в выборе профессии, подготавливают к самостоятельной дальнейшей работе. Занятия проводятся по четыре раза в неделю, по два академических часа. Всего 256 академических часов в учебном году. В программу входит освоение самостоятельной постройки и регулировки моторной масштабной модели –полукопии самолёта контурного типа, управляемой посредством корд или RC. Постройка под руководством педагога моторной масштабной модели-копии с объёмным фюзеляжем, кордовой или RC.

 

В группе четвёртого и пятого года обучения максимально развиваются творческие способности учеников. Обучение производится по индивидуальному плану.

 

Контроль результатов обучения

Текущий: беседа в форме вопрос-ответ, анализ готовых изделий.

Итоговый контроль: проведение мини-соревнований, конкурсов и выставок.

Самолеты и Модели

Самолёты, сконструированные в Риге, Латвии - блок схема

Период до 1914

"Кудашев-4"
Самолёт
Модель

1914 - 1940

"I-12"
Самолёт
Модель
 
Летающая
Статическая
 
Масштаб 1:10
Масштаб 1:15
"I-14"
Самолёт
Модель
"I-16"
Самолёт
Модель

1940 - 1991

"Энтузиаст"
Самолёт
Модель
"Пионер"
Самолёт
Модель
"РКИИГА-74"
Самолёт
Модель
"Энтузиаст-2"
Самолёт
Модель

1991 и после

"Taurenis"
Самолёт
Модель
"SMALL"
Самолёт
Модель

Масштабная модель самолета "Кудашев-4" (РБВЗ-1)

 

CЛА

 

26.08.2019 - Конструирование одноместного вертолета


Продолжаются работы по конструированию одноместного вертолета Г.Мауриньша.

В середине прошлого года была приобретена силовая установка (SR SKY 1.1, производство Италия).

В настоящий момент приобретаются материалы для производства элементов планера.

 

Эскиз вертолета

Поделись этой новостью
Показать все новости

Презентации

О кружке

Аудио

Нас поддержали

Тренировки по Рукопашному Бою и Самообороне Рига, Латвия! Рукопашный бой, самооборона, выживание, единоборства, самозащита! Ваша безопасность – в Ваших руках! Школа рукопашного боя, самообороны, безопасности.

Контакты

Название:

"Aero class"

Юридическая форма:

Общество

Регистрационный номер, число:

40008278105, 02.07.2018

Адрес учебного класса:

Rīga, Lauvas iela 8, V-214, LV-1003 (56.941275, 24.155795)

Юридический адрес:

Rīga, Lomonosova iela 3 - 1, LV-1019

Банковские реквизиты:

A/S Swedbank

Счёт: LV10HABA0551045334824

Контакты:

29 628723 - Andrejs Barovs

29 297645 - Gatis Mauriņš

E-mail:

aeroclass@aeroclass.lv

 

Конструирование одноместного вертолета - Продолжаются работы по конструированию одноместного вертолета Г.Мауриньша. В середине прошлого года